ผลไม้ฟรีซดราย

ขณะนี้สินค้าหลักที่โรงงานผลิตมากที่สุดคือ ทุเรียนฟรีซดราย เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกและตลาดนักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือพันธุ์หมอนทอง ด้วยการคัดสรรเนื้อทุเรียนที่หวาน และมีความสุกงอม สวยงาม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนฟรีซดรายของเรา อร่อยมาก หากเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด จึงเป็นที่ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องผลไม้มากมาย ตลอดทั้งปี อีกทั้งรสชาติของผลไม้ไทยมีรสอร่อย เป็นที่เลื่องลือของคนทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะผลิตทุเรียนฟรีซดรายเป็นหลักแล้ว ผลไม้อื่นๆก็นำมาผลิตด้วยเช่นเดียวกันเช่น มังคุด ลำไย เงาะ ขนุน สัปปะรด สตอร์เบอร์รี่ ฯลฯทุเรียนฟรีซดราย

ผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีซดรายของเราขณะนี้ได้มีการผลิตออกมาหลายรูปแบบ และมีการคัดเกรด คัดคุณภาพให้ทางลูกค้า เลือกใช้งานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เกรด A ชิ้นสวย ขนาดชิ้นใหญ่ หวาน มัน กรอบ
2. เกรด B ขนาดเล็กกว่าเกรด A หวาน มัน กรอบ
3. เกรด Stick อัดแท่ง หวาน มัน กรอบ
4. ทุเรียนอัดเม็ด หอม มัน อร่อย
 

ผักสดฟรีซดราย

ผักสดในประเทศไทยหลายชนิดส่งออกเพื่อใช้ประกอบอาหาร หรือ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารต่างๆมากมาย หรือแม้กระทั่งใช้ภายในประเทศมีคุณสมบัติเด่นคือเก็บไว้ได้นาน ไม่เน่าเสียเมื่อต้องการใช้ก็เพียงแต่ใส่น้ำอุ่น หรือต้ม ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักครัวเรือนที่มีราคาสูงในบางช่วงเวลา เช่น ผักชี ต้นหอม คะน้า ข้าวโพด ผักขม ฯลฯ 

กาแฟสด ฟรีซดราย

กาแฟสดชนิดชง เครื่องดื่มที่นักดื่มกาแฟสดนิยมบริโภคทุกวันสามารถใช้เทคโนโลยีฟรีซดรายเข้ามาช่วยในการคง รส กลิ่น และคุณค่าของกาแฟสด เอาไว้ โดยการนำเอาเมล็ดกาแฟสดมาคั่ว บด และทำการชงสำเร็จรูปไว้เป็นน้ำ จากนั้นก็ผ่านกระบวนการฟรีซดราย จะออกมาเป็นเกล็ด สามารถเก็บไว้บริโภคได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา