ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ฟรีซเทค อินเตอร์เนชั่นแนล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ฟรีซเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำทางด้านการผลิตผลไม้ และอาหารแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีในการถนอมอาหารขั้นสูงสุด ได้แก่ เทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ หรือ “ฟรีซดราย” (Freeze dried Technology) ไม่ใช้ความร้อน และไม่ใช้น้ำมัน ซึ่งจะทำให้ผลไม้ หรืออาหารที่ได้ มีรสชาติ กลิ่น สี รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ ใกล้เคียงกับ อาหารสดจริงมากที่สุด (รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์มาแล้ว)


ในปัจจุบันนี้ ทางโรงงานได้รับจ้างผลิตสินค้าโดยเรา มีศักยภาพในการผลิตผลไม้แห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (ฟรีซดราย) นี้ หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด แอปเปิ้ล สตรอเบอรรี่ ขนุน ลำไย สัปปะรด เงาะ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวต่างประเทศมากมาย เช่น จีน ใต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันออกกลาง และอีกหลายประเทศด้วยการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ มีทีมงานตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ที่มีประสบการณ์ คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเท่านั้น นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน เราจึงมั่นใจว่าผลไม้ทุกชิ้นที่ผลิตลงสู่ตลาด ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องมีคุณภาพดีที่สุด อร่อยที่สุด ปลอดภัยที่สุด เพราะเราถือคติที่ว่า “คุณภาพต้องเป็นที่หนึ่ง เพื่อครองใจลูกค้าอย่างยั่งยืน”