ข้อดีของ Freeze Dried / Why Freeze Dried?

การถนอมอาหารด้วยวิธีการทำแห้งนั้นมีมากมายหลายวิธี เช่นการตากแดด (Sun Burn) , การอบลมร้อน (Bake) , การทอด (Fried) , การทอดสุญญากาศ (Vacuum Fried) , การพ่นร้อนเป็นผง (Spray Dry) ฯลฯ ต่างมีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดต่างกันไป แต่สำหรับเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ หรือ “ฟรีซดราย” (Freeze dried Technology) นั้น เป็นกระบวนการถนอมอาหารที่อาจกล่าวได้ว่าดีที่สุดในขณะนี้ ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าในระหว่างกระบวนการผลิตนั้นไม่มีการให้ความร้อนกับตัวอาหาร โดยเพียงแค่อาศัยหลักการของการดูดน้ำออกจากตัวผลิตภัณฑ์ฉะนั้นจึงมีคุณสมบัติในการคงรูปอาหารรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใดๆ ซึ่งอาจกล่าวข้อดีเป็นข้อๆได้ดังนี้

          1. สามารถคงคุณสมบัติพื้นฐานและรักษาคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารได้ดี อันได้แก่
              1.1 สีสันของอาหาร
              1.2 รูปทรง-รูปร่าง ของอาหาร
              1.3 ขนาดของอาหาร
              1.4 รสชาติของอาหาร
              1.5 พื้นผิวสำผัสของอาหาร
              1.6 คุณค่าทางโภชนาการของสารอาหาร
          2. สามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้ เมื่อถูกน้ำหรือให้ความชื้น
          3. ไม่บูดไม่เน่าเสีย เพราะมีความชื้นไม่เกิน 3% (ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย)
          4. สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้อย่างน้อย 1-2 ปี ไม่ต้องเก็บในห้องเย็นเพื่อกันเน่าเสีย
          5. น้ำหนักของผลิตภัณฑ์จะลดลง 70-90% โดยไม่สูญเสียเนื้อเยื่อของอาหารแม้แต่น้อย
          6. ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบาง่ายต่อการจัดการขนส่ง และการดูแลรักษา
          7. ประหยัดต้นทุนในการส่งออกเพราะไม่ต้องใช้ห้องเย็นเก็บรักษาและมีน้ำหนักเบา
          8. คงคุณค่าของอาหารได้มากกว่าการทำแห้งวิธีอื่นๆ
          9. ผลไม้, เนื้อสัตว์ หรืออาหารสำเร็จรูปแทบทุกชนิด สามารถใช้วิธีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง