หจก.บางกอกฟรีซเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งเมื่อเดือน 11 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 โดยมีศักยภาพในการผลิต ผลไม้และอาหารแปรรูป ด้วยระบบการทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ (Freeze Dried) โดยถ้าเทียบเป็นปริมาณการผลิตคือ 100-500 กิโลกรัม / วัน (15 ตัน / เดือน) ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง สามารถทำแห้งให้สินค้ามีความชื้นไม่เกิน 3-5 % ของน้ำหนักสินค้า รวมถึงบุคลากรมากเพียงพอ ประกอบไปด้วย พนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบ พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างดูแลเครื่องจักร ช่างเทคนิค พนักงานจัดส่ง รถขนส่งทั้งแบบห้องเย็น และแบบตู้แห้ง ทีมประสานงานที่มีประสิทธิภาพ


ในส่วนของวัตถุดิบนั้นเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่สุดอันดับแรก เพราะคุณภาพและความอร่อยของสินค้าที่ผลิตได้นั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ สด ใหม่ อร่อย ดังนั้นทางเราจึงได้มีการคัดสรรแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดภายในประเทศ มีทีมงานทำการคัดสรรรสชาติที่ดี และอร่อย เพื่อนำมาผลิตผลไม้หรืออาหารของเรา และเรายังมีการพัฒนาห้องแลปเพื่อทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้มาในแต่ละครั้งว่าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ทุกครั้งทางด้านการผลิต เราเลือกใช้เครื่องจักรที่มีศักยภาพสูง ที่ได้มาตรฐาน สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้อย่างครบถ้วน และระบบรักษาความสะอาดมาตรฐานโรงงาน โดยผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย และมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) รวมถึงมาตราฐานในการผลิตอาหารจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (HALAL) จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกต่อไป